2018 Best Christian Music Video “Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela”

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store : https://itunes.apple.com/hk/app/quan-neng-shen-jiao-hui/id1166298433

Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela

Ukuthi uNkulunkulu ube yinyama kunyakazisa inkolo,
kuphazamisa uhlelo lwenkolo,
futhi kunyakazisa imiphefumulo yabo bonke abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu.
Ngubani ongamangali ngalokhu? Ngubani ongalangazeleli ukubona uNkulunkulu?
UNkulunkulu usechithe iminyaka phakathi kwabantu, kodwa umuntu akakuboni nhlobo lokhu.
Namuhla, uNkulunkulu uqobo usebonakele ukuze avuselele uthando Lwakhe oludala nomuntu.

Emva kokusuka eJudiya, uNkulunkulu wanyamalala akwasala mkhondo.
Abantu balangazelela ukumbona futhi, kodwa abakaze balindele
ukuhlangana Naye futhi lapha nanamuhla.
Kwakungenzeka kanjani lokhu kungabuyisi izinkumbulo zakudala?
Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule,
uSimoni indodana kaJona wahlangana neNkosi uJesu, futhi wadla neNkosi etafuleni elilodwa.
Iminyaka yokulandela yajulisa uthando lwakhe Ngaye.
Wayethanda uJesu ekujuleni kwenhliziyo yakhe.
UNkulunkulu usechithe iminyaka phakathi kwabantu, kodwa umuntu akakuboni nhlobo lokhu.
Namuhla, uNkulunkulu uqobo usebonakele ukuze avuselele uthando Lwakhe oludala nomuntu,
ukuze avuselele uthando Lwakhe oludala nomuntu.
umthombo Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe, nakanjani alisungulwanga umuntu. Namuhla, amazwi kaNkulunkulu uSomandla, amavidiyo evangeli,amahubo endumiso nokunye sekusabalele umhlaba wonke kwinethiwekhi. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile!

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.
Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO: https://zu.kingdomsalvation.org/
IBandla LikaNkulunkulu USomandla-Facebook: https://www.facebook.com/EasternLightningzu/
IBandla LikaNkulunkulu USomandla-Twitter: https://twitter.com/cagchurchzu

E-mail: contact.zu@kingdomsalvation.org
inombolo: +33-62-95-66-925

source

He who did not withhold or spare [even] His own Son but gave Him up for us all, will He not also with Him freely and graciously give us all [other] things? – Romans 8:32

You may also like

 

By Bobby McIntyre

Download now from Itunes

Save

#BobbyMcIntyre #Music #Songs #videos

Music News Headlines

[su_feed url=”http://www.rollingstone.com/music/rss” limit=”20″]

Leave a Reply