Tagalog Christian Music Video | “Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao”

Tagalog Christian Music Video | “Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao”
I
Sangkatauha’y nilikha ng Diyos,
nilagay sa lupa’t pinangunahan hanggang kasalukuyan.
Nagsilbi S’yang handog sa kasalanan
at dahil dito niligtas N’ya ang tao.
Sa huli’y dapat pa rin N’yang lupigin,
ipanumbalik sa dating kalagayan ang tao.
Mula sa simula ito ang gawaing ginagawa Niya.
Kaharian N’ya’y Kanyang itatatag,
ipanunumbalik awtoridad N’ya sa lupa
pati kalagayan ng tao.
Ipanunumbalik N’ya awtoridad N’ya
sa lahat ng nilalang N’ya.
II
Ginawang tiwali ni Satanas, puso ng tao’y nawala,
pusong may takot sa Diyos,
at nawala tungkulin na dapat taglay
ng nilalang ng Diyos mula sa simula.
S’ya’y naging kaaway ng Diyos,
namuhay sa ilalim ng utos at sakop ni Satanas.
Nawala ng Diyos pagsunod at takot ng tao,
at Kanyang gawai’y ‘di na magagawa sa kanila.
Kaharian N’ya’y Kanyang itatatag,
ipanunumbalik awtoridad N’ya sa lupa
pati kalagayan ng tao.
Ipanunumbalik N’ya awtoridad N’ya
sa lahat ng nilalang N’ya.
III
Tao’y nilikha ng Diyos at dapat sambahin ang Diyos.
Ngunit tumalikod s’ya sa Diyos at sumamba kay Satanas.
Tao’y nilikha ng Diyos at dapat sambahin ang Diyos.
Ngunit tumalikod s’ya sa Diyos at sumamba kay Satanas.
IV
Naging idolo si Satanas sa puso ng tao,
habang katayuan ng Diyos sa tao’y nawala,
na ibig sabihi’y nawala sa tao
kahulugan ng paglikha sa kanya.
Upang mapanumbalik kahulugan na ‘to,
tao’y dapat bumalik sa original n’yang kondisyon.
Dapat alisin ng Diyos tiwaling disposisyon ng tao.
Kaharian N’ya’y Kanyang itatatag,
ipanunumbalik Kanyang awtoridad sa lupa.
Kaharian N’ya’y Kanyang itatatag,
ipanunumbalik Kanyang awtoridad sa lupa.
Kaharian N’ya’y Kanyang itatatag,
ipanunumbalik awtoridad N’ya sa lupa
pati kalagayan ng tao.
Ipanunumbalik N’ya awtoridad N’ya
sa lahat ng nilalang N’ya.
V
Upang bawiin ang tao kay Satanas,
kailangang iligtas ng Diyos ang tao,
iligtas mula sa kasalanan.
Doon lamang unti-unti N’yang mapapanumbalik
orihinal na tungkulin ng tao,
at sa huli’y mapanumbalik ang Kanyang kaharian.
Mga anak ng pagsuway ay pupuksain,
upang pahintulutan ang tao
na mas mapabuti ang pagsamba sa Diyos
at mabuhay ng mas maayos dito sa lupa.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ebanghelyo ng Pagbaba ng Kaharian:
https://tl.kingdomsalvation.org/
Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC4mquLA6U5pPaj3Se_AywGQ
Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Facebook:
https://www.facebook.com/kingdomsalvationtl/
Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Twitter:

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Blogger:
http://angiglesiangmakapangyarihangdiyos.blogspot.hk/
Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Instagram:
https://www.instagram.com/thechurchofalmightygodtl/
Maaari ninyong i-download ang app ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.
Andriod App: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/ph/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
Email: contact.tl@kingdomsalvation.org
Mga Hotline ng Ebanghelyo: +63-910-703-2766 +63-935-847-3563

source

He who gives to the poor will not lack, But he who hides his eyes will have many curses. – Proverbs 28:27

[clickbank-niche-storefront]

You may also like

 

By Bobby McIntyre

Download now from Itunes

Save

#BobbyMcIntyre #Music #Songs #videos